Zie je wel(?) voor belevingsgerichte projecten op maat

Samen met andere professionals en ervaringsdeskundigen vormt Jofke een expertiseteam voor non-visuele kunstbeleving. Met Zie je wel(?) kunnen we een beleving bieden voor álle zintuigen.
Kijk op www.ziejewel.org voor meer informatie.