Bijscholing leerkrachten

Impressie teken- en schildercursus bij Studio Xplo
Impressie tekenles bij Studio Xplo

Creativiteit = authenticiteit

Geef uw leerlingen het goede voorbeeld!

Komt u wel eens vaardigheden te kort, wanneer u uw leerlingen een teken- of schilderopdracht geeft?
Laat u dan door ons bijscholen.

Leer onder andere over:

  • schaduw- en perspectiefwerking;
  • portrettekenen en -schilderen;
  • schildertechnieken en kleuren mengen.

Wij leren onze cursisten wat zij willen leren. Dat kan ook betekenen:

  • abstract, intuitief of meer met de zintuigen leren werken;
  • de fantasie prikkelen;
  • out-of-the-box leren denken;
  • losser worden of juist gedetailleerder leren werken.

Kijk naar ons cursusaanbod.

Informeer naar een teamdag op maat.