Logo CLosed Eyes Festival 2019

For English below

Omdat onze wereld met name visueel is ingesteld, vergeten we de rijkdom wel eens van de rest van ons lichaam. Waarnemen doen we met ál onze zintuigen.

Kijken met je ogen gaat over waarnemen van de buitenwereld. Wanneer we waarnemen met gesloten ogen gaat het over onze binnenwereld. Hoe maken we contact met onze omgeving als we niet kunnen zien?
Hoe brengen we de buitenwereld naar binnen als we niet kunnen kijken?

Het eerste internationale Closed Eyes Festival in Tilburg is in aantocht. Een evenement voor blinde en slechtziende mensen én mensen die zich willen laten inspireren door geblinddoekt deel te nemen. Internationale artiesten organiseren verrassende workshops en activiteiten waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.

Artiesten dagen zichzelf en bezoekers uit om te ontdekken hoe we onszelf kunnen verrijken door twee belevingswerelden en diverse disciplines met elkaar te verbinden. U bent vrij om erbij te zijn om u op persoonlijk, artistiek en/of beroepsmatig vlak te laten inspireren. Wanneer u na afloop van het festival vragen of ideeën hebt, dan kunt u ons benaderen om mee te denken of helpen.

Programma

Download het programma overzicht

Extra’s

  • Er is een voelbare gidslijn die u door het gebouw van activiteit naar activiteit begeleid.
  • Er zijn audiobeschrijvingen en aanvullingen die door middel van QR-codes te scannen en beluisteren zijn via een smartphone.
  • 3 blinde adviseurs nemen een actieve rol aan in dit evenement op beeldend, muzikaal en organisatorisch vlak. Wij bedanken Mirjam Damstra, Wim Pierik en Theo Hendrikse voor hun bijdrage.
  • Deze dag is een praktische uitvoering van het boek Je zintuigen als inspiratie dat Jofke schreef.
  • Binnenkort is het tijdschema van het programma hier te downloaden.

Datum: zondag 7 juli 2019, 11.00-20.00u
Locatie: Cultuur BSO Monopole aan de Langestraat 13 in Tilburg.
Prijs: €13,30 voorverkoop. €15,00 aan de deur. Omdat het gaat over contact maken met jezelf en je omgeving, houden we het evenement relatief klein. Er zijn maximaal 200 tickets beschikbaar. Ticketverkoop. 
Info: Op facebook delen we de ontwikkelingen en het programma.
Wil je op de hoogte gehouden worden over dit evenement? Mail dan naar closedeyesfest@gmail.com of laat een bericht achter.

 

English

Closed Eyes Festival

Because our world is mainly visual, we sometimes forget the richness of the possibilities of the rest of our body. But: we perceive with all our senses.

Looking is about the outside world. When we perceive with our eyes closed, it is about our inner world. How do we make contact with our surroundings when we cannot see?
How do we bring the outside world inside if we cannot see?

The first international Closed Eyes Festival in Tilburg is on its way. An event for blind and partially sighted people as well as people who want to be inspired by participating blindfolded. International artists organize surprising workshops and activities that stimulate all the senses.

Artists challenge themselves, other artists and visitors to discover how we can enrich ourselves by connecting two worlds of experience and various disciplines. You are free to be there to be inspired on a personal, artistic and/or professional level. If you have any questions or ideas after the festival, you can contact us to think along or to help you.

Program

Extras

  • There is a tactile guide line that guides you through the building from activity to activity.
  • There are audio descriptions and additions that can be listened to by means of QR codes via a smartphone.
  • 3 blind advisors take an active role in this event on artistic, musical and organisational level. We thank Mirjam Damstra, Wim Pierik and Theo Hendrikse for their contribution.
  • This day is a practical implementation of the book Je zintuigen als inspiratie (Your senses as inspiration) that Jofke wrote.

Date: Sunday 7 July 2019, 11.00-20.00h
Location: Culture BSO Monopole
Price: €13,30 presale. €15,00 doors. Because this event is about personal contact, we keep it small. There are 200 tickets available. Ticketsale.
Info: On facebook we share the developments and the program.
Would you like to be kept informed about this event? Mail to closedeyesfest@gmail.com or leave a message.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment