Acryl pouring technieken

Schilderij door Izabela Luckzak
Schilderij door Izabela Luckzak

Izabela Luczak, een van onze cursisten heeft zich het arcyl pouring behoorlijk eigengemaakt. Op Instagram kun je haar werk bekijken.

Wil jij deze wonderbaarlijke technieken ook leren toepassen?
Ontdekken hoe je zonder ervaring en met weinig moeite snelle toverachtige resultaten creëert?
Schrijf je dan uiterlijk 26 september 2021 in voor het tweeluik (2 workshops) door Izabela.

In 2 middagen leer je vier technieken, waarna je thuis lekker verder kunt oefenen met deze wonderbaarlijke toverkunsten.

Dit tweeluik is tevens een leuke gelegenheid om je Engels weer eens op te halen, want Izabela is Pools en de cursus zal in het Engels gegeven worden.

Prijs
€ 97,00 inclusief BTW, exclusief materialen.

Dit tweeluik gaat door vanaf 10 aanmeldingen.
Wanneer je je hebt aangemeld en betaald, ontvang je per mail een lijstje met materialen die je voor aanvang kunt aanschaffen. Alle materialen kosten bij elkaar hooguit 100 euro.
Sommige dingen heb je wellicht al in huis en sommige dingen kun je ook samen aanschaffen. Geef bij je aanmelding aan of je materialen wilt aanschaffen met een andere deelnemer, zodat je de kosten kunt delen. Dan breng ik jullie met elkaar in contact.

Hoe eerder je je aanmeldt, des te eerder weten we of er voldoende animo is en des te langer je tijd hebt om je materialen aan te schaffen 🙂

Impressies
21 Augustus verzorgden Alex Stroom en Izabela Luczak een demonstratie Acryl pouring tijdens onze opendag. De verf en vlammen spatte er letterlijk vanaf en de resultaten zijn toverachtig. Bekijk een aantal korte filmpjes van de demo via het You Tube kanaal van Studio Xplo.

Izabela Luczak, one of our students has made arcylpouring quite her own. On Instagram you can see her work.

Do you want to learn how to apply these miraculous techniques too?
Discover how to create quick magic results without experience and with little effort?
Sign up no later than September 26, 2021 for the two workshops by Izabela.
In 2 afternoons you will learn four techniques, after which you can continue practicing these miraculous magic tricks at home.

This workshop is also a nice opportunity to improve your English, because Izabela is Polish and the course will be given in English.

Price
€ 97,00 including VAT, excluding materials.

This course will take place from 10 registrations onwards.
When you have registered and paid, you will receive by email a list of materials that you can purchase before the start. All materials will cost at most 100 euros.
Some things you may already have at home and some things you can also buy together. When you register, let me know if you want to buy materials with another participant, so you can share the costs. Then I will put you in contact with each other.

The sooner you sign up, the sooner we know if there is enough interest and the longer you have time to buy your materials 🙂

Impressions
August 21, Alex Stroom and Izabela Luczak gave a demonstration of Acrylic pouring during our open atelier. The paint and flames literally burst out of the room and the results are magical. Watch some short videos of the demo via the You Tube channel of Studio Xplo.

Cursusdata 2021

Maandagen 2021, 13.30-16.30u
  • 4 oktober
  • 11 oktober