Trainingen voor leerkrachten

Heb je leerlingen met een visuele beperking?
Wil je beter leren kijken vanuit de belevingswereld van de ander?

Dan verzorgen wij trainingen ter bevordering van

  • het inlevingsvermogen
  • de communicatieve vaardigheden
  • een cliëntgerichte benadering
  • de autonomie en zelfredzaamheid van de leerling
  • denken in mogelijkheden en niet in problemen
  • plezier krijgen in het creëren en dit kunnen overdragen door je eigen enthousiasme!